Tilbage til hovedmenuen

Nu live: Juleudsalg. Op til 33 % rabat. Køb Nu

Vilkår og betingelser for deltagelse i gaveprogrammer på SteelSeries GG

Følgende vilkår og betingelser gælder for SteelSeries' gaveprogram relateret til spil og software, som tilbydes brugere af SteelSeries GG. Gaverne tilbydes af SteelSeries sammen med diverse sponsorer.

Ved at downloade den sponsorerede software/spil accepterer du (“deltageren”) at være bundet af disse vilkår og betingelser. Gaverne er tilgængelige så længe koderne er tilgængelige, og der er ingen garanti for, at en kode vil være tilgængelig.

I. Berettigelse

a. Gaveprogrammet er åbent for alle, som er mindst 18 år gammel på tidspunktet for tilmeldingen. Sponsorens medarbejdere, ledere, direktører og agenter, samt dennes tilknyttede selskaber, datterselskaber, annoncerings-, kampagne- og distributionsbureauer, samt deres nære familiemedlemmer og personer, der bor i samme husstand, er ikke berettigede til at deltage.

II. Sådan tilmelder du dig gaveprogrammet

a. Deltagerne skal følge de instrukser, der angives i kampagnen, herunder indsendelse af en gyldig e-mailadresse, gennemførsel af eventuelle obligatoriske opgaver og accept af disse vilkår og betingelser.

III. Gavekode

a. Kun én digital kode pr. person er tilladt. Den tilbudte software eller spil i gaveprogrammet vil blive beskrevet i kampagnen. Ingen substitution eller overførsel af gavekoden er tilladt, undtagen efter sponsorens eget skøn. Du kan ikke indgive krav om skadeserstatninger eller kompensation mod SteelSeries eller sponsoren, hvis koden, softwaren eller spillet, du er blevet tilbudt, ikke fungerer eller på anden vis ikke opfylder dine forvetninger.

IV. Udvælgelse

a. Der er ingen udvælgelse, med mindre dette er specifikt angivet. Du modtager en kode, så længe der er koder tilbage på tidspunktet for din anmodning.

V. Fritagelse og dispensation

a. Ved at deltage i gaveprogrammet accepterer deltagerne at fritage sponsorerne og SteelSeries, deres tilknyttede selskaber, datterselskaber, annoncerings-, kampagne- og distributionsbureauer, og deres respektive ledere, direktører, medarbejdere og agenter for eventuelt erstatningsansvar, personskade, tab eller skade af enhver art, der forårsages af eller i forbindelse med gaveprogrammet, eller accept, brug eller misbrug af eventuel kode/gave.

VI. Privatlivspolitik

a. Alle personoplysninger, der indsamles under gaveprogrammet, vil blive anvendt i henhold til SteelSeries’ eller sponsorens privatlivspolitik. For så vidt angår SteelSeries kan denne findes i vores privatlivspolitik. Ved at deltage i gaveprogrammet accepterer deltagerne indsamling, brug og videregivelse af deres personoplysninger i henhold til SteelSeries’ eller sponsorens privatlivspolitik

VII. Gældende lov

a. Gaveprogrammet, samt disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i henhold til lovene i staten Illinois, USA, uden at give effekt til eventuelle bestemmelser om lovvalg eller lovkonflikter.

VIII. Tvistbilæggelse

a. Eventuel tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, herunder gyldigheden, fortolkningen, udførelsen eller brud derpå, skal løses gennem voldgift administreret af American Arbitration Association ("AAA") i henhold til dets forbrugervoldgiftsrelger. Voldgiftsmandens beslutning vil være endelig og bindende, og dom kan indbringes for enhver kompetent domstol. Parterne accepterer at voldgift skal udføres på et individuelt grundlag og ikke i et gruppesøgsmål, konsolideret søgsmål eller repræsentativt søgsmål. Hvis et krav, uanset årsagen, fortsætter i retten snarere end gennem voldgift, giver parterne afkald på enhver ret til nævningeting. Denne bestemmelse skal ikke afholde nogen af parterne fra at søge foreløbige retsmidler i tillæg til voldgift fra en ret med passende kompetence.

IX. Generelt

a. Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem SteelSeries, sponsoren og deltagerne med hensyn til gaveprogrammet og erstatter eventuel tidligere eller samtidig kommunikation samt forslag, uanset om mundtlige eller skriftlige, mellem parterne. Hvis eventuel bestemmelse i disse vilkår og betingelser viser sig at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, forbliver de resterende bestemmelser i fuld kraft og effekt. SteelSeries’ manglende håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser betragtes ikke som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.